ماهیت حسابها در حسابداری

بعنوان اولین مطلب تخصصیم مایلم به یک موضوع بسیار مهم بپردازم "ماهیت حساب" همانگونه که میدانیم تجزیه و تحلیل در حسابداری بسیار با اهمیت میباشد و حسابداری که خوب بتواند تجزیه و تحلیل بنماید میتواند ثبت درستی را انجام دهد.

ماهیت حساب چیست ؟

ماهیت حساب بیانگر اینست که هر رویداد (افزایشی یا کاهشی )حسابداری در کدام سمت یک حساب(بدهکار یا بستانکار)ثبت میگردد و نیز مانده آن حساب طی دوره و پایان دوره در کدام سمت قرار میگیرد(در واقع مانده تابع ماهیت است )

انواع ماهیت :

1-ماهیت بدهکار 2-ماهیت بستانکار 3-ماهیت دوگانه (بد وبس) 4-ماهیت خنثی (بدون ماهیت)

1-ماهیت بدهکار :

حسابهایی هستند که رویداد افزایشی در سمت بدهکار حساب ثبت و رویداد کاهشی در سمت بستانکار آنها ثبت میشود و مانده آنها در طی دوره یا پایان دوره همیشه بدهکار یا صفر است .

مانند: حسابهای گروه دارایی و گروه هزینه

2-ماهیت بستانکار :

حسابهایی هستند که رویداد افزایشی در سمت بستانکار حساب ثبت و رویداد کاهشی در سمت بدهکار آنها ثبت میشود و مانده حساب طی دوره یا پایان دوره بستانکار یا صفر است .

مانند: حسابهای گروه بدهی و حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و گروه درآمد

3-ماهیت دوگانه (بد / بس):حسابهای که رویداد افزایشی و یا کاهشی آن در هر دو سمت ممکن است ثبت شود ومانده حساب در طی دوره و پایان دوره میتواند بدهکار یا بستانکار باشد

مانند : حساب جاری شرکا

4-ماهیت خنثی (بدون ماهیت):حسابهایی هستند که سه شرط را دارا هستند

1-طرف هیچ حساب مالی قرار نخواهد گرفت 2- در گزارشات مالی گزارش نمیشوند یا اگر گزارش میشوند بعنوان حساب مالی نیست بعنوان حساب آماری می آید 3-در حسابهای دریافت کننده و پرداخت کننده ثبت یکسان دارند

مانند:حسابهای گروه انتظامی

 

 

/ 3 نظر / 535 بازدید
سوال و جواب مالیاتی

همکار گرامی با سلام در صورت تمایل جهت همکاری در سایت مشاوره حقوقی، شما می توانید در قسمت دعوت به همکاری فرم مربوطه را پر کرده و برای ما ایمیل کنید. همچنین در صورت علاقه به تبادل لینک شما ابتدا سایت ما را با عنوان "سوال و جواب مالیاتی" لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.persianlawyer.org

سوال و جواب مالیاتی

همکار گرامی با سلام در صورت تمایل جهت همکاری در سایت مشاوره حقوقی، شما می توانید در قسمت دعوت به همکاری فرم مربوطه را پر کرده و برای ما ایمیل کنید. همچنین در صورت علاقه به تبادل لینک شما ابتدا سایت ما را با عنوان "مشاوره مالیاتی" لینک کرده، سپس از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع ما برسانید. تا ما نیز شما را با عنوان دلخواه در وبلاگ گروه وکلای دادآور لینک کنیم. با سپاس 09185257989 ایمیل : info@dadavar.com وبسایت : www.persianlawyer.org

مهسا

با سلام ماهیت حساب خنثی خیلی جالب گفتید. مرسی[لبخند]